Seminar obrađuje teme koje se dotiču temeljnih ideja i filozofskih područja dvaju velikana antičke misli: Platona i Plotina. Prvi dio seminara posvećen je Platonu, njegovoj teoriji o idejama, kao i sustavnom razvoju te teorije, potom njegovom estetičkom, antropološkom, kozmološkom i političkom nauku. Drugi dio seminara posvećen je Plotinu i njegovu nauku o Jednom, Umu i Duši, o emanaciji i putu povratka k Jednom.