Čitanje i prevođenje lingvističkih tekstova francuskih autora. Disertiranje teme istraživanja.