• osnove grčke fonetike i morfologije (pravila o izgovoru i naglašavanju, imenice i pridjevi)
  • analiza i prijevod jednostavnijih grčkih rečenica na hrvatski jezik