Ishodi učenja:

  • definirati plohu geoida i elipsoida
  • ucrtati 3D Kartezijeve i elipsoidne koordinate neke točke na slici elipsoida
  • imenovati različite geodetske datume i referentne okvire u Hrvatskoj i svijetu
  • razlikovati različite satelitske sustave u svijetu i njihove segmente
  • definirati princip određivanja položaja točaka satelitskim pozicioniranjem
  • provesti izmjeru točaka ručnim GNSS uređajem (mobitel)
  • analizirati podatke izmjere satelitskim pozicioniranjem