Čitanje i prevođenje lingvističkih tekstova. Disertiranje zadane teme rada.